Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2009

1992 NBA PLAYOFFS

ECSF: KNICKS - BULLS

Game 1* (Ewing 36 pts)

Game 2
6 dunks: Grant 2, G. Wilkins 1, S. Williams 1, Ewing 1, McDaniel 1

Game 3
8 dunks: G. Wilkins 2, Jordan 2, Ewing 1, Grant 1, Cartwright 1, Perdue 1

Game 4
6 dunks: G. Wilkins 2, Starks 1, McDaniel 1, Pippen 1, Jordan 1

Game 5
3 dunks: Grant 2, Perdue 1

Game 6
5 dunks: McDaniel 2, Pippen 1, Grant 1, Perdue 1ECQF: KNICKS - PISTONSGame 1
7 dunks: McDaniel 2, Starks 1, Jackson 1, Ewing 1, Woolridge 1, McCann 1


Game 3*
3 dunks: Woolridge 2, Ewing 1


Game 4*
2 dunks: McDaniel, Woolridge

Game 5
5 dunks: Ewing 3, McDaniel 1, Woolridge 1WCQF: SONICS - WARRIORS

Game 3

Game 4* (Kemp with the Lister Blister, the best dunk in the history of the sport)
12 dunks: Ellie 3, Kemp 2, Benjamin 2, Gatling 1, Lister 1, Owens 1, McKey 1, Cage 1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου